Privacy regeling

Privacy statement Monkee, per 15 januari 2019
We vinden privacy erg belangrijk en gaan daarom zo zorgvuldig mogelijk om met het beschermen van de gegevens die door ons worden beheerd.
In dit statement kun je zien hoe Monkee gegevens van klanten en geïnteresseerden verzamelt. Daarnaast laten we zien hoe Monkee deze gegevens verwerkt.
In onze cursussen verkennen we digitale vaardigheden. Hiervoor doen we onderzoek, begeleiden we scholen en instituten, ontwikkelen we producten en pilots voor scholen, ontwikkelen we producten in samenwerking met studenten/docenten. We adviseren daarnaast scholen en scholengroepen.
Op basis van deze activiteiten verzamelen we persoonsgegevens op een aantal manieren:Gegevens van personen die geïnteresseerd zijn, maar nog geen klant zijnGegevens van klanten, die in het verleden diensten hebben afgenomenGegevens van klanten die deelnemen aan onze cursussen
In dit statement nemen wij stap voor stap door op welke manier wij gegevens verzamelen, beheren (opslaan) en verwijderen.
Tenslotte behandelen we de manier waarop je bezwaar kunt indienen voor de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, beheren en verwijderen.

Contact
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Monkee
Mail: info@monkeeapp.com

Verzamelen gegevens
KlantenVan klanten waarmee we contact hebben, verzamelen we het mailadres, de naam en de organisatie.Daarnaast kunnen we extra contactgegevens verzamelen, waaronder de voorkeur voor toekomstige trainingen.
Het doel van het verzamelen van deze gegevens is om op een later moment gericht contact te kunnen opnemen.

Deelnemers cursussen
Van deelnemers van onze cursussen vragen wij naast naw-gegevens ook meer privacygevoelige informatie.
Hieronder valt: BeroepSpecificaties beroep (taken, vakken)Leerdoel deelnemer
Het doel van het verzamelen van deze gegeven is om een cursus op maat te kunnen verzorgen. Indien een persoon deze gegevens niet wenst te verstrekken kan de cursus niet/minder op maat worden verzorgd.

Opslaan gegevens
De gegevens die Monkee verzamelt worden opgeslagen en zorgvuldig beheerd. Enkel de medewerkers van Monkee die voor het uitoefenen van hun werkzaamheden toegang nodig hebben tot deze opgeslagen informatie, krijgen toegang tot deze gegevens.
Iedereen van wie Monkee gegevens heeft verzameld, heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van deze gegevens.
Indien een persoon dit wilt kan er een mail gestuurd worden naar: info@monkeeapp.com

Toepassingen opslaan gegevens
Voor het opslaan van gegevens maken wij gebruik van Google . Met Google hebben wij een verwerkingsovereenkomst. Wil je deze verwerkingsovereenkomst zien? Klik dan op de link.
GoogleWe maken bij Google gebruik van Google Drive, Google Sites en Google contacts voor de opslag van persoongegevens. Het gaat hierbij om  NAW-gegevens, maar ook bijzondere gegevens (beroep, specificatie beroep, leerdoelen) en financiële gegevens.

Verwijderen gegevens
Iedereen van wie Monkee gegevens heeft verzameld, heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van deze gegevens.
Indien een persoon dit wilt kan er een mail gestuurd worden naar: info@monkeeapp.com
We bewaren persoongegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

Bezwaar
Heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoongegevens, dan kun je hiertegen bezwaar maken.
Stuur een mail naar: info@monkeeapp.com
Wij zullen binnen twee weken antwoord geven.
Indien je toestemming hebt gegeven om je persoongegevens te verwerken kun je deze toestemming altijd weer intrekken. Stuur hiervoor een mail naar: info@monkeeapp.com
Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens kun je een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
De autoriteit persoonsgegevens neemt je klacht in behandeling en zal indien nodig optreden.