Klachtenprocedure

Monkee heeft als doel service te verzorgen van de hoogst mogelijke kwaliteit. Het kan echter gebeuren dat er wat fout gaat en er misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze diensten, medewerkers of een ander deel van onze organisatie, dan hopen we dat u dit zo snel mogelijk bij ons aangeeft.  Wij nemen elke klacht en/of opmerking zeer serieus en gaan te allen tijde op zoek naar een passende oplossing. Hieronder vindt u onze klachtenprocedure.

U heeft een klacht

Modelinge/telefonische klachtenprocedure
Balen dat we niet hebben kunnen voldoen aan uw verwachting. We gaan graag telefonisch of in persoon met u in gesprek om het probleem op te lossen. We zijn een organisatie die gelooft dat de meeste problemen mondeling/telefonisch kunnen worden opgelost. We nodigen u uit om contact op te nemen voor telefonisch overleg of een afspraak.

Schriftelijke klachtenprocedure
Hebben we u probleem met een gesprek niet kunnen verhelpen of is een telefonische/mondelinge procedure niet de geschikte optie volgens u, dan kunt u schriftelijk formeel een klacht indienen. Dit kunt u doen door het digitale formulier in te vullen. We sturen u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. Hierna nemen we uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling. We reageren binnen maximaal 10 werkdagen inhoudelijk op uw klacht. Als dit ons om wat voor reden dan ook niet lukt, wordt u geïnformeerd en op de hoogte gehouden over de voortgang. Na afronding ontvangt u van ons per mail/post een bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Uw klacht is naar tevredenheid afgehandeld
We doen er alles aan om dit probleem en/of misverstand in de toekomst niet meer te laten voorkomen. Is uw klacht naar tevredenheid afgehandeld dan horen wij dit graag.

Uw klacht is niet naar tevredenheid afgehandeld
Vervelend dat het ons niet is gelukt om de klacht naar tevredenheid af te handelen. We zoeken met u verder naar een oplossing. Blijft u het oneens? U kunt overwegen om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk klachtenpersoon.

Onafhankelijk klachtenpersoon
U kunt contact opnemen met ons onafhankelijk klachtenpersoon, … (mail + linkedin)Binnen 2 weken na afhandeling van de klacht door Monkee kunt u uw klacht voorleggen aan ons onafhankelijk klachtenpersoon.Binnen maximaal 21 werkdagen, na ontvangst van uw klacht aan ons onafhankelijk klachtenpersoon, wordt uw klacht afgehandeld.

Uitspraak
De uitspraak van ons onafhankelijk klachtenpersoon is bindend voor Monkee.

Registratie
De klacht en uitspraak worden geregistreerd en bewaard voor de wettelijke termijn van 2 jaar.  

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
We horen dit graag van u en proberen samen met u verder te zoeken naar een oplossing.Blijft u het oneens? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij onze onafhankelijke klachtenpersoon.

Klacht bij onafhankelijk klachtenpersoon
Als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenpersoon, Binnen 3 weken na afhandeling van de klacht door het Monkee kunt u uw klacht voorleggen aan onze onafhankelijke klachtenpersoon.Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van uw klacht door de klachtenpersoon wordt uw klacht afgehandeld.

Uitspraak klachtenpersoon
Het oordeel van de klachtenpersoon is bindend voor Monkee

Registratie klacht en afhandeling
De klacht en de afhandeling wordt door Monkee geregistreerd en bewaard voor de wettelijke termijn van 2 jaar.

Tot slot
We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.